05.11.2014

Pühade märtrite Galaktioni ja Epistimia (III) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Joona uinumine (1470).

Liturgial: Kl 3:17 – 4:1; Lk 11:42-46.

[Pühale piiskopile: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.]