05.11.2017

22.pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Galaktioni ja Epistimia (III) mälestus.

5.viis.

Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

Liturgial: Gl 6:11-18; Lk 16.19-31 (Luuka 5. pühapäev).