05.12.2015

Meie vaga ja jumalakandja isa Savva Pühitsetu (532) mälestus.

   Vagale isale: Gl 5:22 – 6:2; Mt 11:27-30.

Laupäevane epistel sama; evangeelium; Lk 12:32-40.