06.01.2014

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimine, Jumalailmumine.

Hommikuevangeelium: Mk 1:9-11.

Vassiili Suure liturgial: Tt 2:11-14; 3:4-7; Mt 3:13-17.

Pärast liturgiat suur veepühitsemine.