06.03.2016

Viimse kohtu, lihast loobumise pühapäev.

Amorea neljakümne kahe püha märtri (umb 845) mälestus.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

  1. viis. Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: 1Kr 8:8 – 9:2; Mt 25:31-46.