06.04.2014

Suure paastu 5. pühapäev.

Meie vaga ema Egiptuse Maria mälestus.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Eutiiki (582) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Paastutrioodi järgi.

   8. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Vassiili Suure  liturgial: Hb 9:11-14; Mk 10:32-45.

   Ja vagale emale: Gl 3:23-29; Lk 7:36-50.