06.04.2015

Püha ja suur kannatusnädal.

Suur esmaspäev: Õndsa Joosepi ja kuivanud viigipuu mälestus.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Eutiiki (582) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Mt 21:18-43.

   6. tunnil: Hs 1:1-20.

   Õhtuteenistusel: 2Ms 1:1-20; Ii 1:1-12; Mt 24:3-35.

   Ennepühitsetud andide liturgia.