06.04.2016

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Eutiiki (582) mälestus.

6.tunnil: Js 26:21; 27:1-9.

Õhtuteenistusel: 1Ms 9:18-29; 10:1; Õp 12:23-28; 13:1-9.

Ennepühitsetud andide liturgia.