06.07.2014

4. pühapäev pärast kolmainupüha. Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili (1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorotei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus.

Meie vaga isa Sisoi Suure (429) mälestus.

3. viis.

Õhtuteenistusel paremiad vagadele:

I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Rm 6:18-23; Mt 8:5-13.

   Ja vagadele: Gl 5:22 – 6:2; Lk 6:17-23.