06.08.2022

ISSANDAMUUTMISE PÜHA

HE Lk 9:28-36;

2Pt 1:10-19; Mt 17:1-9