06.09.2015

14. pühapäev pärast kolmainupüha.

Taevavägede ülema peaingli Miikaeli imeteo mälestus Kolossas ehk Hones (IV).

   5. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: 2Kr 1:21 – 2:4; Mt 22:1-14.

   [Peainglile: Hb 2:2-10; Lk 10:16-21.]