06.09.2022

Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.

2Kr 8:16-9:5; Mk 3:13-19