06.09.2023

Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.

2Kr 13:3-13; Mk 4:35-41