06.10.2013

15. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha ja aulise apostli Tooma mälestus.

   6. viis.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: 2Kr 4:6-15; Lk 7:11-16 (3. Luuka pühapäev).

[Apostlile: 1Kr 4:9-16; Jh 20:19-31.]