06.11.2016

20. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa usutunnistaja Konstantinoopoli ülempiiskopi Pauluse (350) mälestus.

3. viis.

Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: Gl 1:11-19; Lk 8:41-56 (Luuka 7. pühapäev).