06.12.2014

Meie püha isa Lüükia Mürra ülempiiskopi ja imetegija Nikolai (umb 345) mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad pühale piiskopile:

I. Õp 10:7.6; 3:13-16; 8:6.34-35.4.12.14.17.5-9; 1:23; 15:4.

II. Õp 10:31-32; 11:2; 10:2; 11:7.19; 13:2.9; 15:2; 14:33; 22:12; Trk 6:12-16; 7:30; 8:2-4.7-9.17-18.21; 9:1-5.10-11.14.

III. Õp 29:2; Trk 4:1.14; 6:11.17-18.21-23; 7:15-16.21-22.26-27.29; 10:9-10.12; 7:30; 2:1.10-17.19-22; 15:1; 16:13; Õp 3:34.

   Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Liturgial: Hb 13:17-21; Lk 6:17-23.