07.01.2017

Laupäev pärast jumalailmumist.

Eelkäija ja Ristija Johannese koondmälestus.

VKJ Kristuse sündimine. 

   Jumalailmumise järgsed: Ef 6:10-17; Mt 4:1-11.

   Eelkäijale: Ap 19:1-8; Jh 1:29-34.