07.02.2016

Talentide pühapäev.

Meie püha isa Lampsaki vaga piiskopi Parteeni (IV) ja Kreeka vaga Luuka (946) mälestus.

  1. viis. Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: 2Kr 2:6-10; Mt 25:14-30 (Matteuse 16. pühapäev).