07.03.2014

Hersoni pühade piiskopmärtrite Vassiili, Efremi, Eugeni, Agatodori, Elpiidi, Kapitoni ja Eteeri (IV) mälestus.

6. tunnil: Js 3:1-14.

Õhtuteenistusel: 1Ms 2:20-35; 3:1-20; Õp 3:19-34.

Ennepühitsetud andide liturgia.