07.03.2017

Hersoni pühade piiskopmärtrite Vassiili, Efremi, Eugeni, Agatodori, Elpiidi, Kapitoni ja Eteeri (IV) mälestus.

6. tunnil: Js 5:7-16.

Õhtuteenistusel: 1Ms 4:8-15; Õp 5:1-15.