07.05.2014

Kalli ja elavakstegeva ristikuju ilmumine Jeruusalemmas (351).

Püha märtri Akaaki (303) mälestus.

   Liturgial: Ap 8:18-25; Jh 6:35-39.

   Ristile: 1Kr 1:18 – 2:2; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.