07.05.2015

Kalli ja elavakstegeva ristikuju ilmumine Jeruusalemmas (351).

   Liturgial: Ap 10:34-43; Jh 8:12-20.

   Ristile: 1Kr 1:18 – 2:2; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.