07.05.2017

Halvatu pühapäev.

Kalli ja elavakstegeva ristikuju ilmumine Jeruusalemmas (351).

   Teenistus õietrioodi järgi.

3. viis.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Ap 9:32-42; Jh 5:1-15.