07.07.2013

Teine Kolmainupühajärgne, Eestimaa pühade pühapäev.

Meie vaga isa Maleonimäe Tooma (X) mälestus.  Ja vaga Akaaki mälestus, kellest jutustatakse Taevaredeli raamatus (VI).

Eesti Kiriku autonoomia tomose andmine Oikumeenilise Patriarhaadi poolt (1923).

   1. viis.

   Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Rm 2:10-16; Mt 4:18-23.