07.09.2014

13. pühapäev pärast kolmainupüha, enne Ristiülendamist.

Jumalasünnitaja sündimise eelpüha.

Püha märtri Soosoni (umb 304) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Johannese (1186) mälestus.

   4. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial ristiülendamise eelse pühapäeva lugemised:

Gl 6:11-18; Jh 3:13-17.

[13. pühapäeva lugemised: 1Kr 16:13-24; Mt 21:33-42.]