07.09.2015

Jumalasünnitaja sündimise eelpüha.

Püha märtri Soosoni (umb 304) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Johannese (1186) mälestus.

   Liturgial: Gl 2:11-16; Mk 5:24-34.

   Teisipäevased: Gl 2:21 – 3:7; Mk 6:1-7.