07.09.2016

Jumalasünnitaja sündimise eelpüha.

Püha märtri Soosoni (umb 304) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi ülempiiskopi Johannese (1186) mälestus.

   2Kr 6:11-16; Mk 1:23-28.

   [Neljapäevased: 2Kr 7:1-10; Mk 1:29-35.]