07.10.2017

Pühade märtrite Sergei ja Vakhi (290-303) mälestus.

   1Kr 15:39-45; Lk 5:27-32.