07.12.2014

26. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa Milano piiskopi Ambroosi (397) mälestus.

1. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Ef 5:9-19; Lk 13:10-17 (X. Luuka pühapäev).