08.03.2015

Suure paastu 2. pühapäev.

Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

Meie vaga isa usutunnistaja Nikomeedia piiskopi Teofilakti (842-845) mälestus.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

   6. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 1:10 – 2:3; Mk 2:1-12.

   Ja pühale isale: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.