08.03.2016

Meie vaga isa usutunnistaja Nikomeedia piiskopi Teofilakti (842-845) mälestus.

   Jd 1:1-10; Lk 22:39-42.45 – 23:1.