08.03.2017

Meie vaga isa usutunnistaja Nikomeedia piiskopi Teofilakti (842-845) mälestus.

6. tunnil: Js 5:16-25.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 4:16-26; Õp 5:15-23; 6:1-3.

   Ennepühitsetud andide liturgia.