08.04.2013

Pühade apostlite Iroodioni, Agavi, Rufi, Asin-kriti, Flegoni ja Ermi (I) mälestus.

6. tunnil: Js 14:24-32.
Õhtuteenistusel: 1Ms 8:21-22; 9:1-7; Õp 11:19-31; 12:1-6.