08.04.2014

Pühade apostlite Iroodioni, Agavi, Rufi, Asinkriti, Flegoni ja Ermi (I) mälestus.

6. tunnil: Js 49:6-10.

Õhtuteenistusel: 1Ms 31:3-16; Õp 21:3-21.