08.04.2016

Pühade apostlite Herodioni, Agavi, Rufi, Asinkriti, Flegoni ja Ermi (I) mälestus.

6. tunnil: Js 29:13-23.

Õhtuteenistusel: 1 Ms 12:1-7; Õp 14:15-26.

Ennepühitsetud andide liturgia.