08.04.2017

Laasari laupäev: Püha ja õiglase neli päeva surnud Laasari ülesäratamine.

Pühade apostlite Herodioni, Agavi, Rufi, Asinkriti, Flegoni ja Ermi (I) mälestus.

   Kogu teenistus paastutrioodi järgi.

Kuldsuu liturgial: Hb 12:28 – 13:8; Jh 11:1-45.