08.05.2016

Apostel Tooma pühapäev. Antipaasa.

Püha apostli ja evangelisti Johannes Jumalasõnaõpetaja (II) mälestus.

Ja meie vaga isa Arseeni Suure (449-450) mälestus. Emadepäev. 

Teenistus õietrioodi ja kuuraamatu järgi.

Õhtuteenistusel evangelisti paremiad:

I. 1Jh 3:21 – 4:6. II. 1Jh 4:11-16. III. 1Jh 4:19 – 5:5.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: 1Jh 1:1-7 (evangelisti epistel); Jh 20:19-31.