08.06.2014

Nelipühi ehk viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha.

Püha suurmärtri Teodor Väeülema (319) säilmete toomine.

   Kogu teenistus Õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 4Ms 11:16-17.24-29. II. Jl 2:23 – 3:5. III. Hs 36:24-28.

Hommikuevangeelium: Jh 20:19-23.

Liturgial: Ap 2:1-11; Jh 7:35-52; 8:12.