08.06.2023

Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319

Rm 1:28-2:9; Mt 5:27-32