08.08.2013

Küziki püha piiskopi ja usutunnistaja Emiliani (815-820) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 7:24-35; Mt 15:12-21.