08.08.2014

Küziki püha piiskopi usutunnistaja Emiliani (815-820) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 14:26-40; Mt 21:12-14.17-20.