08.08.2015

Küziki püha piiskopi usutunnistaja Emiliani (815-820) mälestus.

   Liturgial: Rm 15:30-33; Mt 17:24 – 18:4.