08.08.2016

Küziki püha piiskopi usutunnistaja Emiliani (815-820) mälestus.

1Kr 9:13-18; Mt 16:1-6.