08.08.2017

Küziki püha piiskopi usutunnistaja Emiliani (815-820) mälestus.

1Kr 15:29-38; Mt 21:23-27.