08.09.2013

11. pühapäev pärast Kolmainupüha, enne Ristiülendamist.

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja ja Ikkaneitsi Maria sündimise püha.

   2. viis.

Õhtuteenistusel paremiad Jumalasünnitajale:

I. 1Ms 28:10-17.

II. Hs 43:27; 44:1-4.

III. Õp 9:1-11.

   Hommikuevangeelium Jumalasünnitajale: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial ristiülendamise eelse pühapäeva lugemised:

Gl 6:11-18; Jh 3:13-17.

   [11. pühapäeva lugemised: 1Kr 9:2-12; Mt 18:23-35.]  

   Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42, 11:27-28.