08.09.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria sündimine.

VKJ Jumalaema Vladimiri ikoon. Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise kiriku nimepüha.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 28:10-17.

II. Hs 43:27; 44:1-4.

III. Õp 9:1-11.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.