08.10.2016

Meie vaga ema Antiookia Pelagia (457) mälestus.

   1Kr 10:23-28; Lk 5:27-32.