08.10.2017

18. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga ema Antiookia Pelagia (457) mälestus.

1.viis.

   Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: 2Kr 9:6-11; Lk 7:11-16 (Luuka 3. pühapäev).