08.12.2013

24. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga isa Pataapi (VII) mälestus.

   7. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Ef 2:14-22; Lk 13:10-17 (10. Luuka pühapäev).