09.01.2014

Püha märtri Polieukti (259) mälestus.

Liturgial: Hb 7:1-6; Lk 21:28-33.